Průběh koupě od A do Z

Prohlídka nemovitosti

Než se nemovitost koupí, musí se samozřejmě nejprve navštívit a obhlédnout. Při této příležitosti se rovněž předají pravdivé informace o stavu nemovitosti, včetně případných právních omezeních na ní, jako jsou věcná břemena, hypotéka, stavební omezení, exekuce atd.

Podpis rezervační smlouvy

Klient má již vybráno. Dohodne se tedy termín podpisu rezervační smlouvy. Při podpisu se klientovi předává celkový popis nemovitosti, včetně kompletního výpisu z listu vlastnictví, ne staršího, jak 24 hodin. Klient se rovněž dozví další průběh obchodu.