Průběh prodeje od A do Z

Informativní schůzka

Ještě před tím, než se dohodneme na případné spolupráci, uskutečníme nezávaznou schůzku v místě prodeje nemovitosti. Pobavíme se o nemovitosti samotné, o tom, jak by případná spolupráce probíhala a samozřejmě o samotných pravidlech případné spolupráce. 

Odhad nemovitosti

Zdarma vyhotovím odhad nemovitosti na základně cen obvyklých v dané lokalitě. Toto samozřejmě nezavazuje k prodejní ceně. Je však dobré, aby klient věděl, jakou má jeho nemovitost cenu a vyvaroval se tak podhodnocení své nemovitosti. 

Písemná dohoda o spolupráci

Sepíšeme spolu práva a povinnosti jak zprostředkovatele, tak prodávajícího. Do smlouvy o zprostředkování zakomponujeme požadavky prodávajícího, zejména pak cenu, za kterou prodávající svou nemovitost prodává a která je bez jeho písemného souhlasu neměnná jakýmkoli směrem. 

Příprava nemovitosti k prodeji

Dle stavu a druhu nemovitosti připravíme její vzhled tak, aby co nejvíce odpovídal realitě. Poté bude zhotovena fotodokumentace, která poslouží k propagaci. I zde bude postupováno pro co nejvěrnější zachycení prodávané nemovitosti. 

Identifikace nemovitosti

Sepíšeme popis nemovitosti, včetně rozměrů místností, pozemků, dalších staveb, které jsou součástí prodeje atd. Zaznamenáme konkrétní informace o prodávané nemovitosti, jako je list vlastnictví, kdo nemovitost prodává, v jakém se nachází katastrálním území atd. 

Propagace

Připravím konkrétní propagaci a seznámím s ní prodávajícího. Poté nabídnu nemovitost ke koupi klientům ze své databáze, kteří podobnou nemovitost v dané lokalitě shánějí. Následně dojde ke zveřejnění prodeje na realitních serverech po celé ČR.

Prohlídky

Stanovíme dny a časy prohlídek, ke kterým budu směřovat potencionální kupce. O prohlídce majitele vždy předem informuji. Prohlídky provádím v přítomnosti majitele, pakliže si nepřeje jinak.

Kupující

V případě více zájemců má prodávající možnost vybrat kupující stranu. 

Podpis Čestného prohlášení

Známe kupce, a tak musíme sepsat Čestné prohlášení o prodeji nemovitosti. Tento dokument sepisujeme v případě, že nedošlo k písemnému uzavření spolupráce mezi zprostředkovatelem a prodávajícím.